Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 maart 2016

4 Raadsplanning

5 Intentieverklaring Hollandse Plassen

6 Doorontwikkeling digitale dienstverlening

7 Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

8 Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland", 1e herziening

9 Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek", 1e herziening

10 Vaststelling bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker", 1e herziening

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top