Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 1 maart 2016

4 Schriftelijke vragen CDA over inzameling kunststof verpakkngsafval

5 Onderzoek naar landbouw- en zwaar verkeer op plattelandswegen

6 Toekenningsbeschikking krediet nieuwbouw Ashram College Nieuwkoop

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top