Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 16 februari 2016

4 Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling Vivero

5 Ondertekenen intentieverklaring project SUCCES

6 Omgevingsvergunning realisering vijf chalets op recreatieterrein De Visotter Uitweg 30 in Woerdense Verlaat

7 Omgevingsvergunning oprichten kantoor en verplaatsen/vergroten parkeerplaats Natuurmonumenten Hollandsekade 23 in Woerdense Verlaat

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top