Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 9 februari 2016

4 Raadsplanning

5 Decembercirculaire gemeentefonds 2015

6 Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken

7 Reactie gemeente Nieuwkoop op Dorpsplan Ter Aar/Korteraar

8 Ter inzage legging en start overleg ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar

9 Verduurzamen Zwembad Aarweide, pilot voor Schoterhoek II

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top