Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 2 februari 2016

4 Herziene Begroting Holland Rijnland 2016

5 Schriftelijke vragen VVD over rotonde N231 op de kruising Achttienkavels in Nieuwkoop

6 Schriftelijke vragen MPN-PN over ontsluiting Land van Koppen

7 Voorstel college toestemming verlenen tot wijzigen Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top