Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 26 januari 2016

4 Wijziging bijlage Mandaatstatuut (13e wijziging)

5 Awb-bezwaar ontheffing Flora- en faunawet

6 Conceptprogramma 2017 RDOG

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top