Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 januari 2016

4 Omgevingsvergunning herinrichting voetbalvelden TAVV

5 Ter inzage legging en start ontwerpwijzigingsplan "Glastuinbouw, wijzigingsgebied 5"

6 Inspectierapport Veilig Thuis

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top