Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 januari 2016

4 Beantwoording schriftelijke vragen van MPN-PN over de verkeersproblematiek op het Zuideinde in Nieuwkoop

5 Beantwoording vragen MPN-PN over de Voedselbank Alkemade

6 Actieplan Nieuwkoop Werkt

7 Procesvoorstel "Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop"

8 Vaststelling wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top