Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 5 januari 2016

4 Raadsplanning

5 Financieringssystematiek Veiligheidsregio (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VHRM

6 Notitie Nieuwkoop Werkt

7 Start lokale inloopfunctie GGZ

8 Inloopstrategie Jeugdhulp 2017

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top