Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 november 2015

4 Afwijking aanbestedingsregeling bij accountantsbenoeming

5 Kennisnemen van de Managementletter 2015

6 Vaststellen inspraaknota bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

7 Start lokale inloopfunctie GGZ

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top