Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 17 november 2015

4 Raadsbrief voortgang Samenwerkingsagenda Rijnstreek

5 Schriftelijke vragen van de VVD over vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen

6 Voorontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde vrijgeven voor inspraak en vooroverleg

7 Vaststelling wijzigingsplan "Zuidhoek, 1e wijziging"

8 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vlonderpad naast het Meijepad - start procedure

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top