Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 10 november 2015

4 Business case I&A Nieuwkoop

5 Vaststelling wijzigingsplan "Zuidhoek 1e wijziging"

6 Beantwoording vragen van inwoner inzake wijzigingsplan "Korteraarseeg-Kerkweg"

7 Beantwoording schriftelijke raadsvraag Samen Beter Nieuwkoop over "Instrument omgevingsvisie in relatie tot sectorale ruimtelijke visies"

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top