Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 3 november 2015

4 Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020

5 Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015

6 Realisatie van een afvalbrengstation en bedrijfshuisvesting voor de buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen

7 Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen

8 Omgevingsvergunning realisering woning Zuideinde 59 in Nieuwkoop

9 Herinrichting Noordse Buurt

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top