Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 oktober 2015

4 Beantwoording schriftelijke vragen MPN - PN over subsidietraject

5 Overheveling budget cliƫntadvies sociaal domein

6 Werkagenda Maatschappelijke Structuurvisie (MSV)

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top