Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 oktober 2015

4 Schriftelijke vragen van de VVD over deelname aan de Nationale Groencompetitie 2016

5 Schriftelijke vragen van D66 over doorgaand vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Nieuwkoop

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top