Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 september 2015

4 Najaarsnota 2015

5 Voorstel tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie

6 Vaststellen nieuwe algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015

7 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

8 9e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland

9 Hulp bij huishouden in 2016 en verder

10 Start overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening inzake voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed Oudendam"

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top