Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Trudy Veninga
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 15 september 2015

4 Weigering omgevingsvergunning bouwwerken Dorpsstraat 92b in Nieuwkoop

5 Vaststellen Lijst Beschermwaardige Houtopstanden

6 Beantwoording raadsvragen verwijderde heg van de Ter Aarse IJsclub

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top