Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3a Openbare besluitenlijst van 1 september 2015

3b Openbare besluitenlijst van 8 september 2015

4 Toekomst van het Streekarchief Rijnlands Midden

5 Deelname aan de groencompetitie Entente Florale

6 Integraal Kind Centrum Ter Aar - voorbereidingskredit en stedenbouwkundig kader

7 Duurzaamheidsambitie scholenbouw Nieuwkoop

8 Vaststellen Strategisch plan onderwijs en huisvesting

9 Nieuwbouw Ashram College locatie Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top