Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 1 september 2015

4 Raadsplanning

5 Aanpassen administratieve verwerking en dekking Noordse Buurt en Sleutelprojecten

6 Evaluatie werken met dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop 2015

7 Deelname aan de Nationale Groencompetitie 2016 van de stichting Entente Florale Nederland

8 Renovatie openbare surfsteiger Langeraar

9 Reparatiebestemmingsplan Kern Nieuwkoop

10 Route bouwverkeer Ter Aar West

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top