Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 25 augustus 2015

4 Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD over camperplaatsen

5 Ontwerpweigering omgevingsvergunning voor het legaliseren van de schapenstal op het perceel Kousweg 6 in Zevenhoven

6 Tweede begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst West-Holland

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top