Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-08-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 18 augustus 2015

4 Calamiteitenplan archiefwetgeving gemeente Nieuwkoop 2015

5 Renovatie openbare surfsteiger Langeraar

6 Vaststelling beantwoording schriftelijke vragen 2015

7 Vaststelling wijzigingsplan Ter Aar West

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top