Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-08-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 11 augustus 2015

4 Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland

5 Omgevingsvergunning realisering woning Korteraarseweg 28 in Ter Aar

6 Hervormen antidiscriminatievoorzienng

7 Aangepaste begroting jeugdhulp 2015 en conceptbegroting jeugdhulp 2016

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top