Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-08-2015

Locatiegegevens vergadering
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 14 juli 2015

4 Raadsplanning

5 Voorstel vaststellen 6e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012"

6 Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015

7 Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop

8 Beheer Kunstwerken 2015 t/m 2019

9 Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top