Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Vaststellen besluitenlijst van 7 juli 2015

4 Zienswijze rekenkamerrapport Regie op regionale samenwerking

5 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers

6 Beslissing op bezwaar preventieve last onder dwangsom afmeren vaartuig

7 Project Pak je kans

8 Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Regio Holland

9 Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen

10 Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop vrijgave voorontwerp

11 Omgevingsvergunning bouwen varkensstal Hogedijk 4 Zevenhoven

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top