Vergadering Adviesraad sociaal domein 09-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ter Aar
Tijd:10:00-12:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 09-11-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening door voorzitter Jaap Aartman

2 Vaststellen van agenda en mededelingen secretaris.

2a Op 5 november 2015 zal het bestuur van de Koepel Wmo-raden, landelijke vereniging van en voor Wmo-raden, voor de vierde maal op rij de Hannie van Leeuwen-lezing organiseren. Is Nederland al een parti

2b Uitnodiging Mezzo: Symposium 10-11-2015

3 Concept Notulen dd. 10 oktober 2015

4 . Gast Wethouder Annette Pietersen en Rianne Steenbrink : Half jaarlijks overleg

5 Ontwikkelingen vanuit gemeente/gemeenschap: Kandidaten WMO adviesraad: Jaap en Lia.

6 Bijeenkomsten waaraan deelgenomen: 27 oktober: Alzheimer café in Kaleidoscoop. In te vullen door leden WMO adviesraad:..........

7 Rondvraag en w.v.t.t.k

8 Sluiting door de voorzitter

Top