Vergadering Adviesraad sociaal domein 14-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ter Aar
Tijd:10:00-12:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 14-09-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van agenda en mededelingen secretaris

3 Concept Notulen dd. 15 juni 2015

4 Gast Rianne Klinkert:

4a Klant tevredenheidsonderzoek WMO 2014

4b Wijziging nadere regels sociall domein

4c Hulp bij huishouden< werkwijze

5 Ontwikkelingen vanuit gemeente/gemeenschap

5a WMO advieraden Tom in de Buurt: 30-09: mail Lilian v Ruiten

6 Bijeenkomsten waaraan deelgenomen

6a 23 juni: afstemming werkwijze college

6b In te vullen door leden WMO adviesraad

7 Rondvraag en w.v.t.t.k

8 Sluiting

Top