Vergadering Gemeenteraad 20-06-2018

Plaats:Raadszaal en commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:

Op deze woensdagagavond vanaf 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2017 en de voorjaarsnota 2018. De raad neemt 5 juli 2018 een besluit over deze stukken.

Voor de agenda en achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad