Vergadering Gemeenteraad 19-11-2015

Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:

Deze oriënterende bijeenkomst over de 'Nieuwkoopse woningmarkt' is georganiseerd omdat in 2016 het college van B&W een nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad wil voorleggen. De raad wil zich vooruitlopend daarop goed laten informeren over dit onderwerp.

Opzet van de avond:

  • presentatie van de resultaten van het uitgevoerde woningmarktonderzoek
  • prof. Hugo Priemus schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor een nieuwe woonvisie
  • woningcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars reageren op de presentaties
  • discussie met alle aanwezigen

De bijeenkomst is op donderdag 19 november 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.