Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 06-03-2018

Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen, commissie-kamer
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen last onder dwangsom.


20.30 uur: Een bezwaarschrift van tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur..

21.00 uur: Een bezwaarschrift van tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen het besluit tot invorderen van verbeurde dwangsommen.