Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 20-10-2016

Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:Mr. dr. O. van Loon

Vanaf 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer (op de donderdagavond) of de commissiekamer (op de dinsdagavond) van het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1, 2441 LE, NIEUWVEEN) een openbare vergadering.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op donderdag 20 oktober om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Bezwaarschrift tegen een besluit tot weigering intrekking dwangsombeschikkingen.

20.30 uur: Bezwaarschrift tegen besluit tot verlenen van een vergunning voor het  plaatsen van een serre.

21.00 uur: (besloten zitting) Een bezwaarschrift tegen het niet verlenen van een parkeerkaart voor een invalideparkeerplaats.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172