Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 24-03-2016

Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op donderdag 24 maart 2016 om 20.30 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Zaak is uitgevallen (was niet mogelijk om naar eerder te verplaatsen)

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem . Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit op een handhavingsverzoek

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen de weigering van de omgevingsvergunning.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172