Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 01-12-2015

Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Op dinsdag 1 december om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissiekamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift  tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.  Het betref een bezwaar tegen een omgevingsvergunning.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen  besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop  Het bezwaar richt zicht tegen de beslissing op een aangevraagde vergoeding leerlingenvervoer.

21.00:  Een bezwaarschrift tegen een besluit .van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen het opvorderingsbesluit opruimkosten gestorte afval .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jorety Lont of Susan Schreurs, beiden secretaris van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172