Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 19-11-2015

Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin

B&W-kamer  van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zicht tegen het niet toekennen van een nummeraanduiding.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen de oplegging van een last onder dwangsom.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jorety Lont of Susan Schreurs, beiden secretaris van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172.