Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 06-10-2015

Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissiekamer  van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Verschillende bezwaarschriften tegen besluiten  van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. De bezwaarschriften richten zich tegen een besluit van 25 juni en tegen een besluit van 3 augustus en de met het besluit samenhangende hoogte van een last onder dwangsom.

21.30 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen een verleende omgevingsvergunning voor een dakopbouw.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jorety Lont of Susan Schreurs, beiden secretaris van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172