Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-10-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 15 oktober 2019
 
4 Septembercirculaire
 
5 Projectafwijkingsbesluit S. van Drielstraat 14 in Zevenhoven
 
6 Reactie conceptbeleidskader voor de aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord
 
7 Schriftelijke vragen van Samen Beter Nieuwkooop over aanbestedings IKC's Zevenhoven en Ter Aar
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting