Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-10-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 8 oktober 2019
 
4 Vaststelling lokale IKB-regeling
 
5 Normenkader 2019
 
6 Vaststelling Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2019-2028
 
7 Schriftelijke vragen VVD over rijksmonumenten in verval
 
8 Uitbreiding sorteerloods op het perceel Blokland 16-18 in Nieuwveen
 
9 Ondernemersfonds
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting