Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-06-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 11 juni 2019
 
4 Benoeming Ellen van den Klinkenberg als burgerlid van de gemeentelijke erfgoedcommissie
 
5 Projectbesluit S. van Drielstraat 14 (Zevenhoven)
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting