Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-05-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 21 mei 2019
 
4 Raadsplanning
 
5 Mandaatbesluit gemeente Nieuwkoop over de Omgevingsdienst West-Holland
 
6 Ruimtelijk Plan Dorpsplein Noorden
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting