Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-05-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 14 mei 2019
 
4 Afhandeling omgevingsvergunning beheergebouw met uitkijktoren e.d. langs Noordse Dorpsweg
 
5 Bestuurlijk principeverzoek realisatie trekkerscamping perceel Oostkanaalweg 1
 
6 Ontwerpwijzigingsplan Korteraar 2008
 
7 Plan van Aanpak omgevingsvisie Nieuwkoop
 
8 Aanpassing mandaatbeskuit Wet op het Primair Onderwijs
 
9 Participatie van cliĆ«nten en inwoners door Adviesraad Sociaal Domein
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting