Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-05-2019

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst
 
4 Concept jaarstukken 2018
 
5 Voorjaarsnota 2019
 
6 Uitgangspuntennotitie 2020-2023
 
7 SVHW Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
 
8 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2020
 
9 Vrijgeven ontwerpwijzigingsplan Kerkstraat 2 Nieuwveen
 
10 Uitgangspunten regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 2019
 
11 Schriftelijke vragen VVD beleid warmtepompen
 
12 Ingekomen stukken
 
13 Sluiting