Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-04-2019

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Besluitenlijst van 9 april 2019
 
4 Vaststelling wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg Het Noordereinde’ (Noordeinde)
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting