Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-04-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 26 maart 2019
 
4 Buiten gebruikstelling OBS De Tamboerijn
 
5 Vaststelling bestemmingsplan IKC Zevenhoven
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting