Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-03-2019

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 12 maart 2019
 
4 Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder B.M.J. Wolters
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting