Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-03-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 5 maart 2019
 
4 Bestuurlijk principeverzoek realisatie trekkerscamping op perceel Oostkanaalweg 1 in Nieuwveen
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting