Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-03-2019

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 26 februari 2019
 
4 Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van Topdesk
 
5 Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2019
 
6 Mandaat machtiging jeugdhulp
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting