Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-02-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 5 februari 2019
 
4 Vaststelling wijzigingsplan Schilkerweg 23 (Nieuwveen)
 
5 Externe communicatie
 
6 Ingekomen stukken
 
7 Sluiting