Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-12-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 5 december 2018
 
4 Vaststelling VTH beleidsplan
 
5 Actieplan Verenigingsloket 2019
 
6 Schriftelijke vragen van CDA en NN over de onveilige fietsoversteek bij het Smidsvuur te Nieuwkoop
 
7 Schriftelijke vragen van SBN over de fietsoversteekplaats aan het Smidsvuur en andere oversteekplaatsen
 
8 Schriftelijke vragen van de VVD over de voortgang van de aanpak van de verkeersknelpunten in Buytewech in Nieuwkoop
 
9 Begrotingswijziging Jeugdhulp 2019
 
10 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2017-2018
 
11 Resultaten cliĆ«ntervaringsonderzoek Wmo 2018
 
12 Realisatie 2 extra beschut werk boven de wettelijke taakstelling vanaf 1 februari 2019
 
13 Samenwerkingsagenda Zorg en Zekerheid en gemeenten GGZ
 
14 Volledig vrijmaken resterend werkbudget uit Reserve Omgevingsvisie
 
15 Externe communicatie
 
16 Ingekomen stukken
 
17 Sluiting