Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-11-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-11:30
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 20 november 2018
 
4 Beslissing op bezwaar omtrent opslag van hooibalen op een perceel langs de Meije in Nieuwkoop
 
5 Tarieven zwembad De Wel 2019
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting