Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-11-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 13 november 2018
 
4 Ontwerpwijzigingsplan Schilkerweg 23 in Nieuwveen
 
5 Regionaal convenant Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting