Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-11-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 6 november 2018
 
4 Controleverordening 2018 en controleprotocol 2018-2022
 
5 Normenkader
 
6 Vaststelling wijzigingsplan "De Verwondering - Zuidereiland"
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting